İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Bakanlığımız 2017 Yılı İç Denetim Programı

Bakanlığımız 2017 Yılı İç Denetim Programı Sayın Müsteşarımız tarafından onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

Program kapsamında gerçekleştirilecek iç denetim faaliyetleri şunlardır:

  • Teminat Uygulamaları
  • Hızlı Kargo İşlemleri
  • Maaş, Vekâlet Ücreti ve Fazla Mesai İşlemleri
  • Yurt Dışı Toplantı ve Onay Süreci ile Mali ve Teknik Yardım Konularına İlişkin İşlemler
  • E-İhale Yoluyla Tasfiye Süreci
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım İşlemleri
  • Kurumsal Performans Yönetimi Altyapısının Oluşturulması
  • Esnaf ve Sanatkârların Sicil ve Sicil Gazetesi İşlemleri-ESBİS
  • Ticaret İl Müdürlüklerinin Bütün Süreçlerine İlişkin Olması Gereken İş Akışlarının Çıkarılması
  • Ticaret İl Müdürlüklerinin Olması Gereken İş Akışlarına Göre Görev Tanımlarının ve Norm Kadrolarının Belirlenmesi