İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İç Denetçi Arzu KÜTÜKCÜ'nün CISA Sertifikası

İç Denetçimiz Arzu KÜTÜKCÜ, ISACA (Information Systems Audit and Control Association) tarafından 11 Haziran 2016 tarihinde yapılan CISA (Certified Information Systems Auditor) sınavında başarılı olarak, CISA sertifikası almaya hak kazanmıştır. Kendisini tebrik eder ve yapacağı Bilgi Teknolojileri denetimlerinde başarılar dileriz.