İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon

Her düzeydeki yönetim yapıları, risk yönetimi ve kontrol süreçleri yeterliliği ve etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek suretiyle kurumsal faaliyetlere değer katmak, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak ve kurumumuz faaliyet, işlem, sistem ve süreçlerine ilişkin makul güvence vermektir.

Vizyon

Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi, üretmesi, büyümesi ve rekabetçi, yenilikçi ve girişimci bir piyasa yapısına kavuşması hedeflerini gerçekleştirmek üzere kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yeni vizyonu çerçevesinde, iç denetim ve danışmanlık faaliyetlerini etkili, verimli, standartlara uygun bir şekilde yürütmek, bu faaliyetleri kurumumuz üst yönetimi ve çalışanları tarafından talep edilen, anlayış ve işbirliği içinde yürütülen bir yapıya kavuşturmaktır.